Om oss

Eddie Bengtssons Bygg AB är ett byggföretag med stark lokal förankring i Båstad och kring Bjärehalvön.

Etablerades av byggnadssnickaren Eddie Bengtsson i februari 2000.
Vi är nu väletablerade i branschen med ett utbyggt kontaktnät av pålitliga underentreprenörer. Firman är en stabil byggpartner med ett 20-tal anställda, samtliga duktiga hantverkare. Administrationen är liten men effektiv med kortast möjliga beslutsvägar - personlig service är en självklarhet för oss.

Utmärkelser
Årets företagare i Båstad 2005.
Tilldelades priset Årets Entreprenör i Båstad år 2012.

Från starten har Eddie Bengtsson drivit en klar linje i hur företaget ska utvecklas. Den framgångsrika strategin och sättet att arbeta, som gett bolaget sitt kvalitetsrykte kan sammanfattas så här:

  • All byggpersonal är välutbildad och har yrkesbevis.
  • Kvalitets- och miljömedvetenhet som visar sig på flera sätt; komplett och modern maskinell utrustning, en modern bilpark.
  • De materialval som görs i samråd med kunden utgör också en kvalitetsgaranti. Vi använder uteslutande typgodkända byggmaterial - detta gäller över hela linjen. Och när så är möjligt förespråkar vi helst lokala material för miljöns skull.
  • Vi utfärdar inga tomma löften utan ger istället realistiska tidsplaner som vi alltid håller i alla delar som vi själva kan råda över.
  • Personalen samverkar som ett lag, där alla spelare är lika viktiga och kämpar tillsammans för att uppnå fullgoda arbetsresultat i varje läge.